Đồ chơi bác sỹ 24 món đựng trong ghế đồ chơi Doctor xanh (Chim Xinh)

Duration: 7:52 Views: 215K Submitted: 7 years ago
Description: Cùng chị Chim Xinh mở hộp đồ chơi bác sỹ 24 món đựng trong ghế đồ chơi Doctor xanh với rất nhiều dụng cụ để tập làm bác sỹ