Xe cứu hỏa, xe tăng, xe đua, xe tăng, xe cần cẩu, xe tải, xe công trình

Duration: 16:31 Views: 38K Submitted: 7 years ago
Description: Bộ sưu tập 12 xe đồ chơi bằng sắt rất đẹp: xe cứu hỏa, xe tăng, xe đua, xe tăng, xe cần cẩu, xe tải, xe công trình của chị Chim Xinh
Xem các video khác của chị Chim Xinh: http://bit.ly/2aqY2CR