Đồ chơi trẻ em TÔ MÀU TRANH VẼ HÌNH VỊT DONALD DỄ THƯƠNG Color Painting (Chim Xinh)

Duration: 9:24 Views: 22K Submitted: 7 years ago
Description: Video đồ chơi trẻ em TÔ MÀU TRANH VẼ HÌNH VỊT DONALD DỄ THƯƠNG với chị Chim Xinh, hướng dẫn các bé tô màu chú vịt nổi tiếng donald, Color Painting


Ambler - Video Classica của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1300019
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Busybody của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/