Đồ chơi TÔ TRANH CÁT HÌNH CHUỘT ĐẦU BẾP, bé học màu sắc - Colored Painting, Learn Color (Chim Xinh)

Duration: 5:59 Views: 17K Submitted: 6 years ago
Description: Đồ chơi TÔ TRANH CÁT HÌNH CHUỘT ĐẦU BẾP, bé học màu sắc cùng với chị Chim Xinh thông qua việc tô tranh cát - Colored Painting, Learn Color (Chim Xinh)


Ambler - Video Classica của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1300019
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Busybody của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/