Đồ chơi trẻ em CHÓ CỨU HỘ, hoạt hình chó cứu hộ cảnh sát (Chim Xinh)

Duration: 7:55 Views: 20K Submitted: 6 years ago
Description: Đồ chơi trẻ em CHÓ CỨU HỘ, hoạt hình chó cứu hộ cảnh sát. Chị Chim Xinh giới thiệu 7 nhân vật trong bộ phim hoạt hình chó cứu hộ rất nổi tiếng, những hình nộm được làm từ nhựa dẻo và có chút chít kêu rất vui tai nhé.

Ambler - Video Classica của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1300019
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Busybody của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/