Đồ chơi trẻ em TÔ MÀU ÔNG GIÀ NOEL PHÁT QUÀ GIÁNG SINH - Coloring Santa Clauses (chị Chim Xinh)

Duration: 6:32 Views: 186K Submitted: 5 years ago
Description: #dochoitomau #chimxinhtomau #tomauonggianoel #coloringnoel
Đồ chơi trẻ em TÔ MÀU ÔNG GIÀ NOEL PHÁT QUÀ GIÁNG SINH - Coloring Santa Clauses. Chị Chim Xinh tô màu một bức tranh hình ông già noel bên cây thông, và có mang theo một túi quà, dù đã qua noel rồi nhưng chị vẫn tô hình ông già, các bạn nhỏ xem cho chị ý kiến nhé.