Đồ chơi YOYO Quyết đấu - YOYO linh thú, thần rồng, thần hổ, sói xanh, đại bàng...(Chim Xinh)

Duration: 9:13 Views: 2.7M Submitted: 5 years ago
Description: Đồ chơi YOYO Quyết đấu - YOYO linh thú. Chị Chim Xinh mở 6 hộp YOYO cấp 2, yoyo thần rồng linh thú, thần hổ linh thú, sói xanh linh thú, đại bàng linh thú, mãng xà linh thú, tinh tinh linh thú (Chim Xinh)