Đồ chơi LẮP RÁP LEGO Xe tăng chiến đấu 2 súng, Lắp ráp Block Gold xe tăng (Chim Xinh)

Duration: 8:44 Views: 12K Submitted: 5 years ago
Description: Đồ chơi LẮP RÁP LEGO Xe tăng chiến đấu 2 súng, Lắp ráp Block Gold mô hình xe chiến đấu (Chim Xinh)