Lắp ráp con gái LEGO BIỆT THỰ 2 TẦNG - LEGO FRIENDS VILLA - Đồ chơi trẻ em (chị Chim Xinh)

Duration: 6:15 Views: 39K Submitted: 5 years ago
Description: Đồ chơi trẻ em lắp ráp con gái LEGO BIỆT THỰ 2 TẦNG - LEGO FRIENDS VILLA, chị Chim Xinh mở hộp đồ chơi.