Đồ chơi trẻ em, làm bánh sinh nhật 3 tầng bằng giấy siêu đẹp, mô hình giấy paper craft (Chim Xinh)

Duration: 9:03 Views: 6.9K Submitted: 4 years ago
Description: Đồ chơi trẻ em, làm bánh sinh nhật 2 tầng bằng giấy siêu đẹp, mô hình giấy paper craft (Chim Xinh)