ĐỒ CHƠI TÔ TƯỢNG MÈO ĐOREMON TỔNG HỢP bằng 12 màu nước- Painting doraemon toys kids (Chim Xinh)


  Advertising  Advertising  Advertising


Duration: 10:15 Views: 24K Submitted: 4 years ago
Description: #tomaudoremon #tranhcatdoremon #chimxinhtranhcat #totranhcat #sandart
Chào các em, hôm nay chị Chim Xinh chơi đồ chơi tô tượng mèo Dorremon, đây là video tổng hợp lại các mẫu tượng Doremon mà chị Chim Xinh đã tô đẹp nhất, có 3 hình: Doremon bình thường, Doremon trượt ván và Doremon cao bồi. Trong 3 tượng về mèo ú Doremon mà chị Chim Xinh tô, các em thấy bức tượng nào là đẹp nhất hãy bình luận dưới video này nhé. Có yêu cầu gì gửi đến chị Chim Xinh cũng hãy bình luận bên dưới, để chị có thể đọc được nha.
Painting doraemon toys kids (Chim Xinh).