STICKER NHÀ TẠO MẪU Q4 - Dán hình trang phục công chúa - Sticker doll toys for kids (Chim Xinh)


  Advertising  Advertising  Advertising


Duration: 11:58 Views: 1.0M Submitted: 4 years ago
Description: Chị Chim Xinh tiếp tục chơi quyển sách dán hình STICKER NHÀ TẠO MẪU tập 4 - Dán hình trang phục công chúa búp bê. Trong tập này có là nhiều hình dán hơn so với các tập trước, có thể dán lên gần hết búp bê, chỉ thiếu một vài món và chị đã dùng màu để vẽ thêm quần áo cho búp bê công chúa - Sticker toys for kids (Chim Xinh)

#sticker #nhàtạomẫu #dánhìnhcôngchúa #chimxinh