KHUI THÙNG QUÀ ĐỒ CHƠI TỪ ÔNG GIÀ NOEL TO KHỔNG LỒ - CHRISTMAS GIFT TOYS FOR KIDS ( Chim Xinh)


  Advertising  Advertising  Advertising


Duration: 6:12 Views: 39K Submitted: 3 years ago
Description: CHỊ CHIM XINH KHUI THÙNG QUÀ TỪ ÔNG GIÀ NOEL SIÊU TO KHỔNG LỒ, BÊN TRONG CÓ RẤT NHIỀU MÓN ĐỒ CHƠI, BÚP BÊ BARBIE CỦA DISNEY, ĐỒ CHƠI NẤU ĂN, KÉT SẮT MINI, ĐỒ CHƠI LẮP RÁP, SÁCH DÁN HÌNH TOP MODEL....
UNBOX GIFT CHRISTMAS - TOYS FOR KIDS ( Chim Xinh)