ĐỒ CHƠI CHẾ TẠO SLIME - Crayola silly scents wacky dough making kit (Chim Xinh)


  Advertising  Advertising  Advertising


Duration: 10:18 Views: 60K Submitted: 2 years ago
Description: Chị Chim Xinh mở hộp và CHƠI THỬ BỘ LÀM ĐẤT NẶN SIÊU ĐƠN GIẢN VỚI MÙI THƠM KẸO NGỌT, nhưng khi làm thì chị thấy giống làm slime hơn là giống đất nặn, nên chị sẽ gọi bộ này là bộ dụng cụ làm slime nhé.
Crayola silly scents wacky dough making kit so funny (Chim Xinh)
#chimxinh #crayola #slime