VẼ TRANH BẰNG CÁT MÀU HÌNH CON CÁ, CON BƯỚM, NGÔI NHÀ.. Drawing with colors sand (Chim Xinh)

Duration: 9:02 Views: 126K Submitted: 2 years ago
Description: Chị Chim Xinh VẼ TRANH BẰNG CÁT MÀU HÌNH CON CÁ, CON BƯỚM, NGÔI NHÀ, CÔNG CHÚA... và rất nhiều hình khác.
Drawing with colors sand (Chim Xinh)
#tranhcat #chimxinh #sandpainting